LEGNICKA STREET - KONTAKT


INWESTOR:

Popowice Development

ul. Popowicka 28

54-237 Wrocław

email: sekretariat@popowicedevelopment.pl

REGON  020733170

KRS 0000331827

Kapitał zakładowy: 26 170 400,00 zł

 

Lokalizacja inwestycji Legnicka Street

ul. Legnicka 59, 54 - 203 Wrocław

 

 

 

 

Biuro Sprzedaży

ul. Popowicka 28

54 - 237 Wrocław

biuro@legnickastreet.pl

godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00

 

Sylwia Mossakowska

Kierownik Biura Sprzedaży

tel. kom. 781 717 151

email: s.mossakowska@legnickastreet.pl